Algemene Voorwaarden

Hieronder  volgen de algemene voorwaarden van IN HET KLEIN, gevestigd te Warmenhuizen. IN HET KLEIN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel , als onderdeel van de Zilverling onder nummer 370821910000. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u aangaat me tIN HET KLEIN.

1. Algemeen

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden accepteert.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke toestemming van IN HET KLEIN.

 

2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door IN HET KLEIN.
       IN HET KLEIN
is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.2 U kunt uw bestelling op drie manieren betalen. Ten eerste kunt u  contant betalen, indien u uw bestelling zelf komt halen in Alkmaar of Warmenhuizen. De tweede mogelijkheid is vooruitbetalen per bank of giro. Ook kunt u kiezen voor een rembourszending waarbij u de kosten betaald aan de postbode.

3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van ontvangst op de rekening van IN HET KLEIN.

3.4 Indien u met de betaling in gebreke blijft,  is IN HET KLEIN gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden.

3.5 Alle aanbiedingen van IN HET KLEIN zijn vrijblijvend en IN HET KLEIN behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering/facturering, heeft u het recht de bestelling te annuleren binnen vijf (5)  dagen na melding van de prijsverhoging door IN HET KLEIN.

 

4. Verzenden en levering

4.1 Uw bestelling wordt na ontvangst van uw betaling verzonden binnen drie (3) werkdagen. Over de ontvangst van uw betaling en de verzending van uw bestelling wordt u per e-mail geïnformeerd.

4.2 De door IN HET KLEIN opgegeven levertijden zijn slechts slechts een indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, nog het recht uw bestelling te annuleren.

4.3 Voor verzending brengt IN HET KLEIN verzend- en administratiekosten in rekening. Bij uw bestelling kunt u kiezen uit de volgende verzendmogelijkheden:

- verzending met gewone post, waarbij het risico bij de klant ligt. Hiervoor rekenen wij € 3,95.

-aangetekende zending. De kosten hiervan bedragen € 8,95

 

Artikel 5. Annulering

5.1 IN HET KLEIN  accepteert een annulering op welke tijd dan ook voorafgaande aan verzending. Zodra een product echter is verzonden, kan IN HET KLEIN een annulering niet meer accepteren.

Artikel 6. Retourneren en ruilen

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te bekijken of de producten aan de afspraken voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u IN HET KLEIN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) dagen na de levering, op de hoogte te brengen.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de afspraken voldoen, heeft IN HET KLEIN de keuze de producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan IN HET KLEIN terug te sturen. Retourzendingen worden alleen behandeld indien het product onbeschadigd is en tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de klant. IN HET KLEIN dan zal zo spoedig mogelijk het aankoopbedrag terugstorten op het rekeningnummer van de klant. Wij zullen dan wel de gemaakte verzendkosten in mindering brengen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 IN HET KLEIN kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor wat voor schade dan ook, ontstaan tijdens het transport van de goederen.

7.2 IN HET KLEIN kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg is van onjuist gebruik of gebrekkig functioneren van welk product dan ook.

7.3 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. IN HET KLEIN kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. IN HET KLEIN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

7.4 IN HET KLEIN is niet verantwoordelijk voor  zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door IN HET KLEIN zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.5 IN HET KLEIN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7.6 Indien de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een nieuwe, toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 IN HET KLEIN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat IN HET KLEIN omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van IN HET KLEIN. IN HET KLEIN heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. IN HET KLEIN zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

 

Artikel 9.Vragen en klachten

9.1 Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van IN HET KLEIN, dan wordt IN HET KLEIN daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. Ons e-mail adres isinfo@inhetklein.nl.  Wij zullen u altijd zo snel mogelijk antwoorden, in ieder geval binnen twee (2) werkdagen.

 

Artikel 10. Merken/Copyright

10.1 Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van IN HET KLEIN. Zonder schriftelijke toestemming van IN HET KLEIN is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken.

 

IN HET KLEIN 2008 - 2014
Annemarie van Beusekom